PP jest jednym z najważniejszych typów materiałów termoplastycznych.

Został wprowadzony do masowego przerobu przemysłowego w 1957 roku. Od tego momentu postęp technologiczny i rozwój produkcji w tej branży jest najbardziej dynamiczny spośród wszystkich wytwarzanych współcześnie rodzajów tworzyw sztucznych. Stało się tak ze względu na bogate źródła surowców, niską cenę, doskonałą wydajność i szeroki zakres zastosowań ze wszystkich wyrabianych typów materiałów termoplastycznych.

Dzięki dużej odporności termicznej PP jest jedynym typem tworzywa sztucznego ogólnego przeznaczenia, które można gotować w wodzie i jest odporne na temperaturę dezynfekcji przekraczającą 100°C. Jego odporność na zimno jest gorsza niż PE i może kruszyć się w niskich temperaturach od -30°C (-60°C przy materiale PE), Polipropylen to rodzaj tworzywa sztucznego posiadający doskonałą stabilność chemiczną. Im wyższy stopień krystalizacji, tym lepsza jest jego stabilność chemiczna. Nie ma rozpuszczalników, które mogą rozpuścić PP w temperaturze pokojowej, z wyjątkiem silnie utleniających kwasów (takich jak dymiący kwas siarkowy i kwas azotowy) i tylko węglowodór alifatyczny, węglowodór aromatyczny i węglowodór chlorowany o niskiej względnej masie cząsteczkowej mogą go zmiękczyć lub spowodować spęcznienie. PP jest lepszy od polietylenu HDPE pod względem wytrzymałości mechanicznej, sztywności i odporności na pękanie oraz posiada wyjątkową odporność na zginanie i zmęczenie. Jest podatny na starzenie spowodowane działaniem światła, ciepła i tlenu podczas tworzenia i użytkowania. Po wystawieniu na działania atmosferyczne przez 15 dni, będzie się starzeć i stanie się łamliwy, a gdy umieścimy go w pomieszczeniu przez okres 6 miesięcy, ulegnie rozkładowi. Poprawa odporności na wpływ czynników atmosferycznych i całkowite wyeliminowanie starzenia a także rozkładu następuje w chwili dodania koncentratów funkcjonalnych, takich jak absorbenty promieniowania ultrafioletowego i przeciwutleniacze. Na jakość PP mają wpływ również barwniki. Na przykład czarny pigment jest stosowany do ochrony przed starzeniem pod wpływem światła, podczas gdy pigment ftalocyjaninowy zawierający miedź związaną organicznie z azotem, węglem i wodorem może nieznacznie przyspieszyć starzenie PP. Poza tym każdy pigment może mieć pewien wpływ na kurczenie się PP.

Polipropylen charakteryzuje się niską ceną, lekką wagą, wysoką temperaturą roboczą, sztywnością i wytrzymałością na rozciąganie, trwały, podatny na formowanie i przetwarzanie. Jego ulepszanie i doskonalenie następuje w sposób ciągły wraz z zastosowaniem nowych technologii modyfikacji takich jak kopolimeryzacja mieszanin, napełnianie, wzmacnianie, usieciowanie i spienianie. Są to powody dla których zakres zastosowania PP staje się bardzo szeroki.

PP MODEL MOLEKULARNY

PE MODEL MOLEKULARNY

AVA MODEL MOLEKULARNY